Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra
C/ Roca, 3
08700 IGUALADA
Tel: 93.803.27.47
Fax: 93 803 93 25
igualada@caritasbv.cat

Orígens de l'entitat:

Càritas Interparroquial Anoia-Segarra es constitueix l’any 1981. Fins aquell moment les diferents Càritas parroquials feien la seva tasca sense cap tipus de coordinació.
Després d’una anàlisi de la realitat de les diferents parròquies i la proximitat geogràfica d’aquestes es decideix formar la interparroquial que serà la qui coordini els diferents programes socials que es realitzen.
Des d’aquí i amb la treballadora social contractada a temps complert s’inicien els programes socials, l’atenció individualitzada i es coordinen les diferents actuacions.

Serveis i projectes:

Servei de primera acollida

El servei de primera acollida és el primer contacte que des de Càritas tenim amb la persona que demana ajuda.
L’objectiu és donar resposta immediata a la persona que acudeix a Càritas amb una demanda concreta i actuar d’urgència
Servei d'atenció directa
Servei conduït per la treballadora social de Càritas que té per objectiu realitzar un treball continuat amb aquelles persones que tenen alguna necessitat i requereixen una ajuda externa per poder-hi fer front.
Programa d'infància i família

Reforç escolar:

Projecte dirigit a nens i nenes que necessiten un suport en els seus estudis o un recolzament en l’aprenentatge de la llengua, i que són detectats per la mateixa escola.
També poden ser detectats des del servei d’atenció i acollida de Càritas.

 

 

Llar d'acollida:
Llar d’acollida amb caràcter d’urgència i de curta estada, per a dones soles o amb els seus fills/es en situació d’haver patit maltractament psíquic i/o físic. L’objectiu és acollir-les en un ambient tranquil i segur, cobrir les seves necessitats bàsiques i facilitar-los els recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

 

Programa vellesa

Àpats a domicili:

Projecte que consisteix a portar cada dia un menú a domicili elaborat per la Clínica Sant Josep i revisat per la dietista del Centre, a persones amb dificultats físiques, psíquiques i/o socials.

Acompanyament d'avis a la residència Pere Vilaseca:
Projecte dirigit a avis/es en el Centre assistit Clínica Sant Josep, que estan sols i no tenen companyia periòdica que els visiti. Els voluntaris/es un o dos dies a la setmana fan aquest suport i recolzament.Acompanyament d'avis a la clínica Sant Josep:
Projecte dirigit a avis/es en el Centre assistit Clínica Sant Josep, que estan sols i no tenen companyia periòdica que els visiti. Els voluntaris/es un o dos dies a la setmana fan aquest suport i recolzament.
Programa immigració
Servei de mediació. "Apropa't":
Projecte que contempla dues vessants: per una banda oferir un servei de mediació que recolzi el departament de treball social de Càritas en el cas de la població d’origen àrab, i per altra banda, el projecte també està obert a les institucions de la Conca d’Òdena que tinguin necessitat de traducció i interpretació
Curs de formació global per a dones:
Projecte que té lloc durant quatre matins a la setmana i consisteix a oferir classes d’alfabetització, llengua catalana en diferents nivells d’aprenentatge, classes de cuina, classes de costura, visites culturals i altres dinàmiques per orientar les dones en la situació d’arrelament en el país. S’ofereix un servei de guarderia dinamitzat per dues voluntàries, perquè les mares amb fills/es petits puguin assistir-hi.
Curs de llengua per a homes immigrants:
Projecte que es porta a terme dues tardes a la setmana i durant 1 hora; tres voluntàries, imparteixen classes de Català en diferents nivells d’aprenentatge a homes immigrants.

 

Programa ocupació
Aprendre oficis:
Projecte que es porta a terme durant dos matins a la setmana i amb l’acompanyament de tres voluntaris. En aquest taller específic d’Oficis (pintura, fusteria, electricitat,...) a més es treballen hàbits laborals i habilitats personals. Un tercer matí es realitza un taller d’horticultura.

Projecte itinera:
Projecte que consisteix a utilitzar la recollida, triatge i venda de roba de segona mà per poder generar llocs de treball. El taller ens permet fer un procés d’Inserció social i laboral amb dones en situació de fragilitat, necessitat i/o problemàtiques socials.
Botiga de mà en mà:
Botiga on es posa a la venda tota la roba triada al taller de selecció i triatge de Càritas, amb l’objectiu de vendre la màxima quantitat de roba que arriba a l’entitat com a donatiu, i dignificar el client amb pocs recursos econòmics que pot comprar roba a un preu assequible